Een reis door de wereld van de Zeventiende  eeuw

In de negentiende eeuw werd door de toenmalige archivaris van de stad Kampen opgemerkt dat de Latijnse school een bijzondere collectie aan 'boekerij' bezat. De archivaris spoorde het stadsbestuur aan om de boeken te kopen. Dankzij de oplettendheid van deze archivaris is het Stadsarchief Kampen heden ten dage in het bezit van een bijzondere collectie boeken. In deze collectie bevinden zich onder andere atlassen van de befaamde kaartmaker Mercator.
   Bijna alle atlassen uit de bibliotheek van de Latijnse school zijn in het bezit geweest van Jacob van Wijk Roelandszoon, die tevens rector van de Latijnse school is geweest. Dezelfde rector heeft een Aardrijkskundig woordenboek geschreven en laten drukken. Zou Jacob van Wijk Roelandszoon de atlassen hebben gebruikt om zijn boeken te kunnen schrijven?

Op deze digitale zoekmachine kunt u de kaarten uit de eerste druk van Jacobus Hondius Atlas Minor (kleine atlas) bekijken.De kaarten zelf zijn van de zestiende eeuwse kaartmaker Mercator.
U kunt op twee manieren door de database zoeken:

  • eerste zoekwijze: u kunt op alfabetische volgorde de verschillende kaarten doorzoeken. De alfabetische lijst vindt u bovenaan de pagina's zoeken op land. Op deze manier zult u ook kaarten vinden die geen landen omschrijven, zoals: de veldtocht van Alexander de Grote;

  • tweede zoekwijze: u kunt op alfabetische volgorde de verschillende landen doorzoeken. U zoekt op land en vervolgens kunt u een kaart kiezen. Op deze wijze zult u niet alle kaarten vinden. Immers bevinden zich in de atlas ook kaarten, die niet tot een land behoren. Wanneer u alle kaarten wilt zien zult u via de eerste zoekwijze te werk moeten gaan.

Inleiding | Zoeken op land A-F | Zoeken op land F-I | Zoeken op land I-M | Zoeken op land  N-T | Zoeken op land V-Z