Tarieven

Wanneer u zelf onderzoek verricht in de studiezaal van het Stadsarchief Kampen is dat gratis. Voor het (laten) maken van reproducties betaalt u tarieven die jaarlijks worden vastgesteld.


Entree

Toegang tot het Stadsarchief gratis
Zelf onderzoek verrichten gratis
 

Reproducties

Kopieën

Zwart/wit

Kleur

A4 - originele archivalia (door archiefmedewerker) € 0,30 € 0,60
A3 - originele archivalia (door archiefmedewerker) € 0,50 € 1,00
A4 - zelfbediening (mits geen originelen) € 0,10 € 0,20
A3 - zelfbediening (mits geen originelen) € 0,30 € 0,60
 

Readerprints

Zwart/wit

Kleur

A4 - zelfbediening

A3 - zelfbediening

€ 0,50

€ 0,70

n.v.t.

Microfiche

Zwart/wit

Kleur

A4 - zelfbediening € 0,50 n.v.t.
A3 - zelfbediening € 0,70 n.v.t.


Publicatie / gebruik van beeldmateriaal

Voor iedere vorm van openbaarmaking van documenten en beeldmateriaal uit de collecties van het Stadsarchief Kampen heeft u toestemming nodig. Wij leveren geen documenten en beeldmateriaal waar auteursrechten van derden op rust. Voor het gebruik van afbeeldingen waarvan het Stadsarchief Kampen het beeldrecht bezit, vragen wij onderstaande vergoedingen. De prijs is opgebouwd uit een basistarief plus een gebruiksvergoeding. Daarnaast worden per bestelling productie-, verzend- en administratiekosten in rekening gebracht.

U kunt afbeeldingen bestellen via het bestelformulier

Basistarief

Prijs per opname

Particulieren (eenmalig gebruik) € 5,00
Non-profit instellingen (voor kleine kring) € 5,00
Commerciële instellingen € 10,00
 

Gebruiksvergoeding per afbeelding in
gedrukte media

Oplage     

Prijs

Non-profit instellingen en particulieren 1-50 gratis
  51-100.000 € 12,50
  > 100.000 € 17,50
Commerciële instellingen 1-50 € 12,50
  51-100.000 € 25,00
  > 100.000 € 35,00

Gebruiksvergoeding per afbeelding op een website of tentoonstelling

Prijs

Non-profit instellingen en particulieren € 17,50
Commerciële instellingen € 35,00

Productiekosten

Prijs

Per CD-ROM/DVD € 5,00

Verzend- en administratiekosten

Prijs

Per bestelling € 5,00


Leveringsvoorwaarden

  • Onvolledige en/of onduidelijke aanvragen worden niet in behandeling genomen.
  • Levering geschiedt binnen twee weken (binnen Nederland).
  • Levering geschiedt uitsluitend op CD-ROM, DVD of per e-mail
  • Alle bestellingen worden zorgvuldig verpakt in luchtkussen-enveloppen.
  • Standaard wordt geleverd in 300dpi TIFF
  • Spoedbestellingen in overleg; tegen dubbel tarief.
  • Detailopnamen (> 300dpi), indien mogelijk; tegen dubbel basistarief.
  • Bij publicatie is copyright en bronvermelding verplicht.
  • Bij publicatie bent u verplicht een bewijsexemplaar af te staan aan de archiefdienst.
  • Eventuele gevolgen van de auteurswet (copyright) zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Werkzaamheden in opdracht

U kunt het Stadsarchief ook opdracht geven (alleen schriftelijk per e-mail of brief) bepaalde werkzaamheden, bijvoorbeeld onderzoek of nalevering van kopieën, readerprints of microfiche-prints, voor u te verrichten. Natuurlijk kunt u bij onderzoeksopdrachten aangeven hoeveel tijd u maximaal aan het onderzoek wilt laten besteden.

Werkzaamheden in opdracht

Prijs

Inzet archiefmedewerker, ongeacht het resultaat, per kwartier € 19,85

 

 

Reacties op Chemische Fabriek

Kinderen zochten vroeger magnesiumbrokken bij de fabriek die ze gebruikten als stoepkrijt.

Lees verder...