Nieuws: Voortgang de Stadskazerne

De grootscheepse verbouwing van de Stadskazerne is iets later klaar dan gepland.

Het was de bedoeling dat het gebouw eind dit jaar zou worden opgeleverd. Het wordt voorjaar 2016, zegt wethouder Martin Ekker. Hij houdt 1 april aan als richtdatum. De vertraging heeft te maken met de complexiteit van de klus, aldus de wethouder. In de Stadskazerne krijgen onder meer het stadsarchief, de bibliotheek en RTV IJsselmond onderdak.