Stem op 'Stuk van het jaar'

Met mini-expositie in Bibliotheek Kampen

‘Gezicht in de koekoek bij Kampen in de overstrooming den 15-den november 1775’

‘Gezicht in de koekoek bij Kampen in de overstrooming den 15-den november 1775’

Ook dit jaar is het Stadsarchief Kampen genomineerd in de verkiezing voor het mooiste of meest bijzondere archiefstuk van Nederland! Tijdens de Maand van de Geschiedenis, die in oktober plaats vindt, wordt landelijk een online verkiezing gehouden.

Het Stadsarchief Kampen gaat de strijd aan met vele andere historische juweeltjes op de website www.stukvanhetjaar.nl. Dit jaar zijn 49 archiefstukken genomineerd die allen aansluiten bij het thema ‘Vriend & Vijand.

Favoriete archiefstuk
Het genomineerde archiefstuk uit Kampen betreft dit jaar de gravure ‘Gezicht in de koekoek bij Kampen in de overstrooming den 15-den november 1775’.

Kampen heeft, naast voorspoed, veel tegenspoed van het water gehad. Op 14 november 1775 braken de Zwarte- en Kamperveensche dijken door, waardoor de stad Kampen overstroomde. De overstroming ging zo snel, dat de stad al onder water stond nog voordat inwoners in staat waren hun huisraad van beneden naar boven te brengen, vee naar hoger gelegen gebieden te vervoeren en zichzelf in veiligheid te brengen. Mede hierdoor kwamen al snel 13 stuks vee om het leven. De sluizen en afwateringen waren niet bestand tegen de grote hoeveelheid water: op 17 november 1775 stond de hele stad onder water.

De gravure laat deze rampspoed op indringende wijze zien. Er zijn geen woorden nodig om te begrijpen wat er gebeurt. Huizen verdwijnen onder water, mannen en vrouwen houden hun kinderen stevig vast en huisraad drijft door het kolkende water terwijl vee in allerijl in kleine zeilscheepjes is gestopt.

Mini-expositie Bibliotheek Kampen
Speciaal voor deze verkiezing organiseert het Stadsarchief Kampen in samenwerking met de Bibliotheek Kampen een mini-expositie rondom het thema ‘Vriend & Vijand’. In deze expositie worden tien items uit de collectie van het archief getoond, waaronder het Kamper ‘Stuk van het jaar’. Stuk voor stuk interessante prenten, foto’s of kaarten uit het archief die blijk geven van de rijke historie van Kampen en allemaal op één of andere manier te maken hebben met het thema. Denk aan een prent van de stadsmuur die de stad beschermde tegen strijders van buiten of een foto van de bevrijding van Kampen in 1945. 

De mini-expositie is te zien van woensdag 8 oktober tot en met 31 oktober 2014 in de Bibliotheek Kampen. In de maand oktober kunt u uw stem uitbrengen op het Kamper ‘Stuk van het jaar’ via de website www.stukvanhetjaar.nl.

Stuk van het Jaar en de Maand van de Geschiedenis
Archieven laten door deze verkiezingsactie zien welke interessante, vreemde, mooie, spannende en bijzondere archiefstukken zich in hun depots bevinden. De hele maand oktober kan het publiek stemmen op hun favoriete archiefstuk. Bij de afsluiting van de Maand van de Geschiedenis wordt de winnaar, het ‘Stuk van het Jaar’, op ludieke wijze bekendgemaakt.