Rechtspraak in Kampen 1690 - 1807

Project afgerond!

Studiezaal bezoeker Gerrit Eijlander heeft vandaag de transcripties van een bewerking van ‘inventaris nummer 4 en 5 van het Rechterlijk Archief Kampen’ afgerond. Dit deel valt onder de ‘Kamper Genealogische en historische bronnen deel 36’. Hierin worden de optekeningen van de Rechtspraak in Kampen, periode 1690 – 1807, weergegeven.

De Libri Causarum, of boeken van rechtzaken in het Rechterlijk Archief van Kampen (RAK), bestaan uit een serie van vier registers. Deze transcriptie betreft de delen (RAK inv., nr 4 en 5). Deel 4 beslaat de periode van 1690 tot en met 1776 en deel 5 de periode van 1777 tot en met 1807. Deze delen zijn getranscribeerd. Op deze manier kan een beeld worden verkregen van het taalgebruik in de periode tussen 1690 en 1807. De tekst is inclusief fouten overgenomen. Tenslotte zijn toegevoegd de indexen van namen, beroepen en een woordenlijst met betekenissen van woorden.