Geslaagd symposium PThU

Een monument in de tijd

Vrijdag 10 november heeft het symposium kerkelijke en theologische (faculteits-)archieven plaatsgevonden.

Aanleiding voor dit symposium was het gereedkomen van de inventaris van de Archieven van de Theologische Universiteit te Kampen 1854 tot 2006 samengesteld door Albert Mensema. Voorafgaand aan het symposium was er voor de liefhebbers een stadswandeling door Kampen. Van deze mogelijkheid werd met veel enthousiasme gebruik gemaakt. Na de opening door Wiljan Puttenstein (hoofd bibliotheek en archivaris PThU), was het woord aan diverse sprekers van o.a. verschillende universiteiten en het Stadsarchief Kampen. Het symposium werd afgesloten met een feestelijke presentatie van de drie-delige inventarisatie, die door Albert Mensema werd aangeboden aan Mechteld Jansen (rector PThU), Bort Koelewijn (burgemeester Kampen) en Sjaak van 't Kruis (Protestantse Kerk). Namens de PThU en het Stadsarchief werd de heer Albert Mensema een schilderij aangeboden. Dit stilleven getiteld "Archiefdoos" is geschilderd door de kunstenaar Antje Stel.