Nieuws: Bitterzoete Zuiderzee

In 1918 is de Zuiderzeewet aangenomen. Hierdoor veranderde de kaart van Nederland ingrijpend. De Zuiderzee, de grote binnenzee veranderde in het IJsselmeer, en werd voor een groot gedeelte ingepolderd. Hierdoor veranderde niet alleen de kaart, maar ook de manier van leven in het kustgebied van die vroegere Zuiderzee. De wet heeft een grote impact gehad op de ontwikkeling van Kampen. 

In het Stadsarchief Kampen is daarom van 1 september tot en met 30 september de Zuiderzee Expositie te zien. Met deze expositie brengen we het dagelijkse leven, beïnvloed door de Zuiderzee, weer voor een periode tot leven en onder de aandacht. Er zijn unieke foto’s en objecten te zien die de impact van 100 jaar Zuiderzeewet voor de Gemeente Kampen laat zien. De toegang is gratis.

Zie en ervaar hoe het huidige Kampen haar gezicht heeft gekregen na de Zuiderzeewet. En ook, wat hierdoor verloren is gegaan en wat hierdoor is veranderd.

De Zuiderzee expositie is verdeeld over verschillende thema’s. De Zuiderzeewet zelf is een hoofdonderwerp. Hoe ontstaan van het IJsselmeer en de komst van het nieuwe land. Ook laten we het economische effect voor Kampen zien. Denk aan de visserij, verdwenen beroepen en de welvaart. Een ander thema van de expositie gaat over de gevaren van de Zuiderzee. Want het was bij tijd en wijle een hele woeste zee. Wat zijn de gevolgen van de Zuiderzeewet voor de gemeente Kampen? Wat heeft het Kampen gebracht? Ook dit is een van de thema’s. Natuurlijk ontbreekt het verhaal van Schokland niet. Hoe verging het de Schokkers in Kampen de afgelopen eeuw?

Naast de expositie staan er diverse speciale activiteiten op het programma: 

  • De lezing over Polderkoorts | Emiel Hakkenes op 13 september gaat over het boek van Emiel Hakkenes over Eibert den Herder. De man die het opnam tegen Cornelis Lely en zijn plannen voor de aanleg van de Afsluitdijk. Eibert den Herder, een ongeschoolde ondernemer maakte zich zorgen: wat zou de afsluiting betekenen voor de visserij? Hoe veilig zou de dijk zijn?
  • Op zaterdag 22 september komt het visserij-verleden tot leven bij het Stadsarchief. Breng een bezoek aan de expositie en vaar dan mee met de Kamper-botters om het visserij-verleden echt te beleven. En geniet van de heerlijkste vis op het binnenplein van de Foodtruck Vischrookerij! 
  • Voor de basisscholen is er een speciale workshop samengesteld om de kinderen uit groep 7 en 8 op een interactieve manier te laten ervaren wat de gevolgen zijn van de Zuiderzeewet voor Kampen. 

Expositie Bitterzoete Zuiderzee 

Van 3 t/m 29 september 2018 in de Nicolaas Plompzaal (de Expositieruimte) op de begane grond in De Stadskazerne.
De expositie is mede mogelijk gemaakt door Stichting CAS en Cultuurfonds Kampen.