Margreet Vink-Bos neemt afscheid

‘De cirkel is rond. Mijn eerste expositie bij het Stadsarchief Kampen, in het kader van Sail Kampen, ging over de Hanze. Nu, tien jaar later, hebben we weer een expositie over de Hanze ingericht in verband met de Internationale Hanzedagen.’

Na tien jaar neemt Margreet Vink-Bos afscheid van het Stadsarchief Kampen. In 2007 kwam Vink-Bos in dienst bij het Gemeentearchief als educatief medewerker. Sinds 2011 was zij als Gemeentearchivaris het vertrouwde gezicht van Stadsarchief Kampen. Met trots kijkt ze terug op de voorbije jaren. Er is in deze periode veel veranderd: de locatie, de naam en de activiteiten.

Van Molenstraat naar Oudestraat

Een van de grootste uitdagingen was het verhuizen van tweeëneenhalve kilometer aan oude boeken, tekeningen, foto's, films, kranten en affiches naar de nieuwe locatie. Waar het archief in de Molenstraat nog wat verstopt zat, is het nu prominent in beeld aan de Oudestraat in De Stadskazerne. Samenwerking met andere (historische) partijen werd door de verhuizing makkelijker. Zo is bijvoorbeeld ook de expositie ‘Hanzestad Kampen’ tot stand gekomen samen met archeoloog Alexander Jager.

Van Gemeentearchief naar Stadsarchief

Met de naamsverandering van Gemeentearchief naar Stadsarchief werd nog meer nadruk gelegd op het feit dat het archief een schatkamer is voor de stad vol met prachtige middeleeuwse archieven. Het Kamper archief behoort tot de top van historische archieven in Nederland vanwege de aard en compleetheid van de collectie.  

Van binnen naar buiten

Eerder was het Gemeentearchief vooral gericht op de collectie, nu is het Stadsarchief meer en meer naar buiten gericht. Het tonen van de rijke collectie aan het publiek is een van de kerntaken van het archief. De geschiedenis van Kampen moet zichtbaar zijn en blijven. Niet alleen in exposities, maar ook via de website en op social media. Het steeds verbeteren van de digitale dienstverlening staat hoog op de agenda van het archief.

Ook organiseert het archief verscheidene publieksactiviteiten en is betrokken bij landelijke campagnes als Maand van de Geschiedenis en Open Monumentendag. Bij de jaarlijkse verkiezing ‘Stuk van het jaar’ wordt er regelmatig een archiefstuk uit Kampen genomineerd. In 2014 kreeg de kopergravure ‘Gezicht in de Koekoek bij Kampen in de overstroming den 15-den november 1775’ de tweede plaats.

Grote inzet medewerkers, vrijwilligers en onderzoekers

Vol passie zetten medewerkers, vrijwilligers en onderzoekers zich in om de geschiedenis van Kampen te archiveren, te ontsluiten en zichtbaar te maken voor publiek. Niet al het werk is altijd even zichtbaar, maar daarom wil Vink-Bos deze inzet juist noemen. Zo voeren vrijwilligers bijvoorbeeld duizenden namen uit akten in of scannen zij de omvangrijke collectie. ‘Mijn wens is dat deze enthousiaste groep mensen haar passie mag blijven laten zien, want de geschiedenis is van ons allemaal!, aldus Margreet Vink-Bos’.

Vink-Bos gaat een nieuwe uitdaging aan als senior informatiespecialist bij het Historisch Centrum Overijssel in Zwolle.

 

Foto Tennekes: Margreet Vink-Bos bij de expositie ‘Hanzestad Kampen’ die te zien is tot 29 juli 2017.