Historische dag 2011

Dag voor de regionale geschiedenis en streekcultuur

Op 29 oktober 2011 werd in en rondom de Bovenkerk een groots evenement gehouden dat zeker voor een herhaling vatbaar is, namelijk de dag voor de Regionale Geschiedenis en Streekcultuur.

Zo’n kleine vijftig deelnemers hadden zich aangemeld bij deze manifestatie, georganiseerd door het HCO, de historische vereniging Jan van Arkel en de gemeentearchieven van Steenwijkerland en Kampen. Het Stadsarchief Kampen was met een stand goed vertegenwoordigd met folders, oude boeken, brochures, historische foto’s en een powerpoint presentatie over het archief en de website.
Ook de vischrookerij Van Heerde en Reumer gaf acte de presence. De vis werd niet duur betaald want om half vier waren deze ambachtslieden al door hun voorraad vis heen, die ze dezelfde morgen nog in de IJssel hadden gevangen.
Naast de historisch dag was er ook een mini-concours voor de beste stadsomroeper van die dag, gewonnen door de stadsomroeper van Oisterwijk. Al met al was het een zeer geslaagd evenement met naar schatting ruim 2500 bezoekers.