Het Kamper Lijntje

Het Kamper Lijntje

Op woensdagavond 9 mei vanaf 19.30 tot 22.00 uur organiseren het Stadsarchief Kampen en de Historische vereniging voor de IJsseldelta “Jan van Arkel” een inloopavond over het overbekende Kamper Lijntje. Deze avond vindt plaats in de ruimten van de historische vereniging, Vloeddijk 1 te Kampen

Het Kamperlijntje staat volop in de belangstelling nu de vertramming (voorlopig) niet doorgaat en de concessie eind 2012 afloopt en nog niet bekend is of en hoe de dienstregeling voortgezet kan worden. Het lijntje kent een lange en bewogen geschiedenis. Het werd als tweede spoorlijn geopend op 10 mei 1865 - dankzij een vorstelijke gift van de gemeente Kampen  - als onderdeel van de hoofdspoorlijn Utrecht – Amersfoort – Zwolle – Kampen.  Men hoopte dat door de aanleg van de spoorlijn Kampen een overslaghaven zou worden voor het goederenvervoer per schip via Zuiderzee, IJssel en verder via het spoor naar het achterland Twente en Duitsland en omgekeerd. Kampen voelde zich ondanks de ligging aan de IJssel  sterk geïsoleerd  - of men aan het einde van de wereld lag - en probeerde zich uit het isolement te bevrijden door de aanleg van wegen en een spoorlijn. De lijn is de oorzaak geweest van diverse conflicten tussen de Nederlandsche Centraal  Spoorweg Mij. (NCS) en later NS. Toen het goederenvervoer en overslag nogal tegenviel probeerde Kampen het via een andere spoorlijn en financierde de lokaalspoorlijn Hattem  - Kampen die aansloot op de spoorlijn Hattem – Apeldoorn – Dieren. In het Kampen was het eindpunt station Kampen Zuid  vlak voor het voormalige ziekenhuis en de stootblokken stonden op de plek waar nu de speeltuin gevestigd is. Dit station was ook het begin/eindpunt van de tramlijn Kampen – Wezep – Elburg die regelmatig door de militairen werd gebruikt voor  het vervoer naar de bossen bij Wezep voor het houden van oefeningen. De lokaallijn werd vlak voor de Eerste Wereldoorlog aangelegd  en geopend op 30 september  1913 en de tramlijn in 1914. Mede door het kolentekort in de oorlogstijd kwam het goederenvervoer hier ook niet op gang en uiteindelijk werd de tramlijn in 1931 en de lokaallijn eind 1933 gesloten. 

Amateur-historicus Kasper Haar heeft zich jaren lang bezig gehouden met het onderzoek naar de geschiedenis van deze Kamper spoorlijnen en zal ook op deze avond aanwezig zijn voor informatie en beantwoorden van vragen. Hoe het ook afloopt met het Kamperlijntje de lijn blijft bestaan via de website www.hetkamperlijntje.nl  die in het najaar in een vernieuwde vorm zal verschijnen. Veel nieuw gevonden materiaal zal daarin worden opgenomen. Toch ontbreekt er nog het een en ander. We roepen dan ook een ieder op om eens in eigen beeldmateriaal (foto’s, dia’s, video en/of film)  te kijken. Hebt u materiaal over de treinstellen die er reden, de spoorlijn, de stations en haltes, personeel of van foto’s in de trein ? We zouden het op prijs stellen als u uw materiaal meeneemt, met vraag of het opgenomen kan worden op de nieuwe website. U doet er ons en anderen een groot plezier mee.

Ook is op deze avond materiaal te zien over de lijn Hattem-Kampen en (Elburg) Wezep - Kampen en we zijn natuurlijk ook geïnteresseerd naar foto’s, etc. die u daarover heeft.

In april heeft de Historische Vereniging een themanummer van haar tijdschrift over Wilsum uitgegeven. Hierin is zijn o.a. artikelen opgenomen over de St. Lambertuskerk, de armenzorg in de 19e eeuw, de brand in Wilsum op 15 april 1911. Deze bijzondere uitgave is tijdens de inloopavond op 9 mei voor een 5 euro verkrijgbaar.

Meer informatie is te vinden bij het gemeentearchief (www.gemeentearchiefkampen.nl) en de historische vereniging Jan van Arkel   (www.hvjanvanarkel.nl).