Hartelijk Welkom Floris Joustra

Onze nieuwe gemeentearchivaris stelt zich aan u voor: 

Met ingang van 1 januari 2019 mag ik als nieuwe gemeentearchivaris en directeur van het Stadsarchief aan de gang in het prachtige Kampen. Daar kijk ik erg naar uit! Om het ijs vast wat te breken, zal ik mij even kort voorstellen.

Ik ben geboren in Groningen, eerst opgeleid als historicus en daarna als archivaris, getrouwd met Ingrid, en hoop begin januari 53 jaar te worden. Als student Geschiedenis zette ik mijn eerste stappen in het archiefwezen als stagiair bij de rechtbankarchieven in Groningen. Die ervaring bracht mij later mijn eerste baan bij een voorloper van het huidige Doxis, een groot bureau op het gebied van digitaal informatiebeheer.

In 1995 heb ik mij verzelfstandigd, en als ondernemer en werkgever voor diverse gemeenten en waterschappen gewerkt in het analoge en digitale archief- en informatiebeheer. Met die ervaring op zak werd ik in 2000 hoofd van het Historisch archief van De Nederlandsche Bank in Amsterdam.

Via een uitstapje als docent bij de Rijksuniversiteit Groningen keerde ik in september 2015 terug naar het openbaar archiefwezen. Tot het einde van dit jaar werk ik vanuit Elburg nog als archiefinspecteur bij het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe, dat ook de gemeenten Ermelo, Harderwijk, Nunspeet en Oldebroek omvat. Met het bestaan van de rijke Hanze-archieven ben ik dus gelukkig al vertrouwd want ook Elburg en Harderwijk behoorden tot de Hanze.

Mijn taken als archiefinspecteur blijf ik overigens ook als gemeentearchivaris uitvoeren, alleen nu gericht op de ambtelijke organisatie van Kampen. In het verlengde hiervan zal ik mij ook gaan inzetten voor de ontwikkeling van een digitale archiefbewaarplaats of e-Depot. Langs beide wegen kom ik vroeg of laat in contact met al mijn nieuwe collega's in het Stadhuis. Daarbij hoop ik natuurlijk op een goede samenwerking met iedereen, als eerste met de teams van documentaire informatieverzorging en automatisering. Maar hoop alléén is niet voldoende, dus ik ga daar ook mijn best voor doen.

Ik ben in 2016 gestart met de opleiding Archiefwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam en zal in het voorjaar van 2019 afstuderen. Gelukkig is de huidige interim-gemeentearchivaris van Kampen, Femia Siero, bereid om tot die tijd de wettelijke taken als gemeentearchivaris waar te nemen. De taken van de interim-directeur van het Stadarchief, Henk Dijk, neem ik wel direct volledig over.

De overdrachtsgesprekken met Femia en Henk verlopen constructief en in prettige sfeer: ik prijs mij gelukkig dat beiden hun schat aan ervaring zo vrijelijk met mij willen delen, en kijk ook daarom met een gerust hart uit naar deze nieuwe stap in mijn loopbaan. Mijn eerste indruk van de medewerkers van het Stadsarchief in de Stadskazerne is positief: het lijkt een hecht en professioneel team te zijn. Daaromheen werken zo'n 20 gemotiveerde vrijwilligers maar op één na heb ik die nog niet ontmoet.

Ik zie er naar uit iedereen (beter) te leren kennen, en samen verder te bouwen aan een volgende fase van het Stadsarchief Kampen!

Met vriendelijke groet,
Floris Joustra