Het familiearchief Van Ingen

Het familiearchief Van Ingen

Het familiearchief Van Ingen

Reeds in 1400 wordt het geslacht Van Ingen genoemd in een verkoop van 4 ½ morgen land in IJsselmuiden. De familie bezat talrijke landerijen.

Diverse personen van de familie van Ingen bekleedden bestuursfuncties, o.a. schepenen, burgemeester o.a. van Gramsbergen, of waren lid van de adel en/of behoorden tot het Ridderschap. Ook waren er onder hen advocaten, luitenanten, doctoren etc.

Aanverwante families van de Van Ingens waren o.a. Van Breda, Voerne, Sabé, Erckelens etc. Het archief van de familie Van Ingen omvat 144 stukken en is in 1900 aan het Stadsarchief Kampen geschonken, zoals blijkt uit de Kamper Courant van 13 mei van dat jaar.

Dit geslachtsalbum (19e eeuws handschrift) maakt deel uit van dit archief, het betreft de Van Ingen’s en aanverwante geslachten.

 Stadsarchief Kampen, Familiearchief Van Ingen 309, inv.nr. 117.