Het familiearchief Van Ingen

Het familiearchief Van Ingen

Het familiearchief Van Ingen

Reeds in 1400 wordt het geslacht Van Ingen genoemd in een verkoop van 4 ½ morgen land in IJsselmuiden. De familie bezat talrijke landerijen.

Diverse personen van de familie van Ingen bekleedden bestuursfuncties, o.a. schepen, burgemeester (onder andere van Gramsbergen), of waren lid van de adel en/of behoorden tot de Ridderschap. Ook waren er onder hen advocaten, luitenanten, doctoren et cetera.

Aanverwante families van de Van Ingens waren onder andere Van Breda, Voerne, Sabé, Erckelens. Het archief van de familie Van Ingen omvat 144 stukken en is in 1900 aan het Stadsarchief Kampen geschonken, zoals blijkt uit de Kamper Courant van 13 mei van dat jaar.

Dit geslachtsalbum (19e eeuws handschrift) maakt deel uit van dit archief. Het betreft de Van Ingen’s en aanverwante geslachten.

Stadsarchief Kampen, Familiearchief Van Ingen 309, inv.nr. 117.