Plattegrond Utenwael 1598

De plattegrond van Campen uit 1598 door P. Utenwael

De plattegrond van Campen uit 1598 door P. Utenwael

Plattegrond van Campen uit 1598 door P. Utenwael; met deze plattegrond beschikte Kampen voor het eerst over een plattegrond die een min of meer waarheidsgetrouw en betrouwbaar beeld van de stad gaf.

De plattegrond uit 1582, van Hogenberg en Guicciardini zou een onbetrouwbare en onjuiste weergave van de stad geven. En hoewel de glorietijd als Hanzestad voorbij was geeft de kaart van Utenwael een mooi beeld met alle bedrijvigheid op de IJssel.

 Graveur Paulus Utenwael was een Utrechtenaar, die in de tweede helft der 16de eeuw leefde.

Dankzij de plattegrond van Campen is bekend hoe de Hagenpoort er ter plekke in opstand heeft uitgezien (de poort was de gevangenis van Kampen, de prominente G. Konerding zat hier gevangen, en hieruit ontsnapte in 1622 de remonstantse predikant J. Meilingius).

Op de plattegrond zijn dertig poorten te zien, van deze dertig zijn er nog drie over en daarmee behoort Kampen tot één van de weinige steden in Nederland met nog drie overgebleven middeleeuwse stadspoorten.

Paulus Utenwael is een weinig bekend kunstenaar, Brulliot noemt hem zonder bewijs een Vlaamsch graveur. “Het geslacht Wtenwaal, is een Utrechtsch geslacht, en meer dan waarschijnlijk is Paulus de vader van Joachim Uitenwaal, en diens grootvader, van moederszijde, was volgens Van Mander, Joachim van Schuyck, in zijn tijd een goed schilder, en wiens naamgenoot hij kan wezen”.*

*bron: Christiaan Kramm, ‘De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd’, Gebroeders Diederichs, Amsterdam 1857-1864.
Stadsarchief Kampen, Topografisch-Historische Atlas, K000016.