Leeuwentoren

Leeuwentoren

Leeuwentoren

Leeuwentoren en omgeving (huidige Van Heutszplein) getekend in 1665. In de Hanzetijd was Kampen de stad van de verre handel en van de rederij. Deze opname laat duidelijk zien dat Kampen over de juiste faciliteiten beschikte om hieraan te voldoen.

De Leeuwentoren dankte zijn naam aan het feit dat hij diende als huisvesting voor enkele leeuwen die Kampen ten geschenke had gekregen van de koning van Portugal, één van de vele landen waarmee de stad handel dreef.

Prenten uit vervlogen tijden en van vandaag de dag zijn in ruime mate aanwezig in het Stadsarchief.