Einde spaaractie Jumbo-plaatjesalbum

De grote spaaractie met het Jumbo-plaatjesalbum is voorbij. In februari en maart heeft het publiek bij de Jumbo-supermarkten Hanzewijk en Penningkruid de hele oplage opgehaald. Het sparen van de 216 plaatjes heeft Kampen en omgeving veel positiviteit gebracht.

Het leek ook wel alsof de actie tijdens de recente lockdown precies op het juiste moment kwam. Er werd fanatiek geruild, ook op afstand en door inwoners die elkaar nog niet kenden, dus het bracht mensen even tot elkaar. Het Stadsarchief heeft genoten van het enthousiasme van alle berichten rondom de spaaractie. Met een grote ruilbeurs hebben medewerkers en vrijwilligers van het Stadsarchief er in april voor gezorgd dat bijna 500 mensen hun album alsnog vol konden maken.

Er hebben zich op social media en bij het Stadsarchief diverse mensen gemeld met de vraag of er nog albums kunnen worden bijgedrukt. Het Stadsarchief heeft hierover serieus nagedacht en ook overlegd met zowel de Jumbo als de uitgever.

Ondanks alle inspanningen is de uitkomst dat dit niet goed haalbaar is. We hadden graag gezien dat we iedereen gelukkig konden maken, maar na afweging van de argumenten vóór en tegen is besloten dat het boek niet wordt bijgedrukt.

Wij begrijpen heel goed dat we hiermee veel mensen teleurstellen, en dat spijt ons werkelijk. Maar voor ons besluit bestaan goede redenen.

OP = OP, zo stond voor iedereen duidelijk leesbaar op de flyers waarmee de actie in De Brug werd aangekondigd. Bijdrukken na afloop van de looptijd van de actie betekent feitelijk dat je als organisatie inboet aan geloofwaardigheid. Dat is voor het Stadsarchief des te belangrijker met het oog op onze wens in de nabije toekomst een vergelijkbare spaaractie te organiseren voor IJsselmuiden en de kernen.

Bijdrukken na afloop van de looptijd geeft ook een verkeerd signaal aan de ondernemer of ondernemers waarmee het Stadsarchief voor de nieuwe actie in zee wil gaan. Zo’n spaaractie vraagt echt een serieuze investering, van ons, maar óók van die deelnemende ondernemer(s), die via omzetverhoging moet worden terugverdiend. Dan moet wel voor alle partijen duidelijk zijn dat ook voor het Stadsarchief geldt: afspraak = afspraak.

Tenslotte is er nog het aspect van de kosten. Afhankelijk van de omvang van de extra oplage varieert de prijs per exemplaar dan tussen € 15 en € 45 inclusief BTW. Dat wordt voor veel mensen snel te duur. Het kan eigenlijk ook alleen als alle geïnteresseerden vooraf betalen. Tenslotte leidt dit tot een onoplosbare discussie over de vraag waarom 5.000 mensen hun boek gratis konden afhalen, en anderen er voor moeten betalen.

Om deze redenen moeten we vaststellen dat de spaaractie met de ruilbeurs van april is beëindigd. Wij gaan vanaf nu werken aan het vervolg, en hopen dat de inwoners van onze gemeente voor die nieuwe actie weer net zo enthousiast worden!

Kampen, 7 juni 2021