Over het Nut

Het Nut in Kampen - en het Nut van het Algemeen : Meer dan 200 jaar geschiedenis van een plaatselijke vereniging binnen een landelijke vereniging. Een verhaal over idealen, oprichting, verzakelijking, verheffing, onderwijs, kunsten, cultuur, maar ook verdwijning, opheffen en nog meer.

Vooral over iets meer dan 200 jaar ‘het Nut” in Kampen, maar met uitstapjes naar andere plaatsen in Nederland. Over nutsbanken, nutsscholen, nutsbibliotheken, nutsboeken, nutsliedjes, en nutsschoolprenten. Op veel plaatsen bestaan alleen nog de instellingen die vanwege het landelijke en plaatselijke Nut zijn opgestart, maar is de lokale vereniging verdwenen.

In Kampen heeft het huidige “Departement” - zoals de plaatselijke verenigingen worden aangeduid door de “Maatschappij”, de landelijke vereniging, tal van sporen achter gelaten. Waar mogelijk zullen we die zien, en er in elk geval over vertellen.

Het Departement Kampen bestaat nog steeds: in zijn huidige status werd het beraamd in een bijeenkomst in de Brôerschool op 15 October 15.00 uur, en opgenomen in “de rei der departementen met levendige vreugde begroet” per brief van het landelijk bestuur gedateerd 23 October 1819. Het bericht hield in dat na de verkiezing van een bestuur, uiteindelijk bestaande uit 9 directeuren, opnieuw in de Brôerschool, op 17 november 1819 het Departement Kampen zich als gevestigd mocht beschouwen. Uiteindelijk leidt dit tot een inwijdingsfeest in de concertzaal aan de Burgwal op 2 februari 1820.

Meerdere keren is over het Kamper Nut geschreven in de Kamper Almanak. Eind 1997 was er zelfs een plaatselijk herdenkingsboek, “En nooit wordt hij van Weldoen moe”, waarvoor S.Hörchner jarenlang archiefonderzoek deed.

In de inleiding voor 10 december 2019 in de Stadskazerne om 20.00 uur gaan we langs enkele hoogte- en dieptepunten van deze lokale vereniging, niet helemaal de oudste van Kampen, maar wel een die haar sporen heeft in de stad en de Kamper gemeenschap heeft achtergelaten. Inleider is Jaap HW Bruins Slot, lid van Jan van Arkel en van het Departement Kampen, maar hij wordt aangevuld door Herman Harder, de huidige voorzitter van het Nutsdepartement Kampen. Er zal zeker ruimte zijn voor inbreng van anderen, tijdens en na de inleiding.

Praktische informatie Historische Vereniging voor de IJsseldelta Jan van Arkel