Hanze-expositie 20 mei t/m 29 juli

Handel aan de IJssel

Hoe ontstond de Stedenhanze, wanneer maakte Kampen onderdeel uit van de Hanze en waarom verloor Kampen haar aanzienlijke positie? 

Kampen en de Hanze zijn ongeveer gelijktijdig ontstaan. Rond 1160 gingen de eerste groepen Duitse kooplieden in georganiseerd verband op handelsvaart in het Oostzeegebied. Deze groepen noemde men hanzen. Kampen was omstreeks 1160 nog een veendorp, maar zou binnen een eeuw uitgroeien tot stad. Dit was vooral te danken aan de handelsvaart.

Doordat de IJssel bevaarbaar werd, verkregen kooplieden uit steden langs de Rijn een kortere route naar het Oost- en Noordzeegebied. Kampen functioneerde vooral als overslaghaven. Kampenaren trokken niet alleen profijt van de handelsvaart over de IJssel. Men kwam in Portugal, Frankrijk, Engeland, Denemarken, de Baltische landen, Rusland enz.

In de jaren 1250-1500 bloeide de handel van Kampen. In 1356 ontstond de Stedenhanze. Kampen werkte in een aantal gevallen samen met de Hanze, maar voer vooral een eigen koers. Op een onbekend tijdstip is Kampen in de Hanze opgenomen, maar op een eveneens onbekend tijdstip is de stad de stedenbond weer uitgezet.

Een heropname volgde in 1441. Helaas voor Kampen had de economische neergang toen al ingezet. De IJssel slibde herhaaldelijk dicht, concurrentie van Hollandse steden werd te sterk en het gezag van vorsten, die Nederland geleidelijk onder centraal gezag brachten, nam toe. Hierdoor werd de vrij autonome macht van eigenzinnige steden als Kampen aan banden gelegd.

In de expositie zijn documenten, zoals privileges, vrachtbrieven en gezegelde oorkondes (charters), archeologische vondsten en afbeeldingen te bezichtigen uit de Hanze tijd. Op een multitouch-tafel zijn fragmenten uit het Digestum Vetus te zien. Dit rijk geïllustreerde Kamper stadsboek over de periode 1454 tot 1473 is één van de topstukken uit het Stadsarchief Kampen.

De expositie is vertaald in het Engels en Duits.

 

Hanze-expositie 'Hanzestad Kampen'

20 mei t/m 29 juli 2017

De Stadskazerne

Oudestraat 216

 

Openingstijden:

Ma, wo, do 9:00-17:30

Di, vr 9:00-20:30

Za 9:00-18:00