Archiefstuk van de Maand

Een Liefdesgedicht uit 1786:

Mijn alderlief..... met mij verexcuseren...

ik schrijf aan uw een brief daaruyt dat gij kunt leeren 

hoe dat den egten staat is een nootsakelijk werk 

voor jongman inderdaad en dogters dit aanmerk 

gij kunt uit genesis ook leeren aldaar god geworden Mensch 

diend niet aleen te weesen maar heeft tot hulp een vrouw 

al voor den man gemaakt dus treed met mij in trouw 

ik ben die naar u haakt 

ik sal als Abrakam met Sara is geweest 

met u mijn lieve Lam weesen onbevreest 

en zal als zoete kind met u in vreugde leven 

zo u hert is tot mij genegen

 

‘Toen we in ons archief doken om te zoeken naar een archiefstuk passend bij het thema van de Maand van de Geschiedenis ‘De weg naar geluk’, vond ik een opmerkelijk stuk’, vertelt stadsarchiefmedewerker André Troost. ‘Het gaat om een geschreven liefdesgedicht uit 1786, waarvan de regels op kunstige wijze door elkaar gekronkeld zijn. In eerste instantie kijk je er gemakkelijk overheen. Het lijkt een simpel papiertje. Maar juist het persoonlijke en het ‘gewone’ laat het geluk zien van deze mensen die verliefd zijn’. De regels zijn zo in elkaar verweven dat het lastig was te ontcijferen wat er precies staat, maar uiteindelijk is het de heer Piederiet gelukt om het gedicht te hertalen.